Chci pomáhatFinanční pomoc:

Zasláním finanční částky na účet naší veřejné sbírky ( SpZn/33450/2013/OSP )

Raiffeisen BANK - č.ú: 15050/5500


Koupí našeho zboží:

Zakoupením dárkových předmětů dáte práci i našemu prodejci ( většinou se jedná o dlouhodobě nezaměstnané, nebo zdravotně či jinak handicapované osoby, které nemají jinou možnost obživy).

Copyright © 2024 - Perutě o.s.. Obchodní podmínky. Realizace: epres